Despre noi

Despre noi

Experiența noastră pusă în slujba dumneavoastră

Societatea Profesionalǎ Notarialǎ „Equitas” repezentatǎ de notarii Popescu
Viorica, Sandu Aurelian Viorel, Popescu Delia Elena, Popescu Simona
Lucia si Sandu Octavian Andrei îşi desfǎşoarǎ activitatea de 25 ani şi vǎ
oferǎ toate servicile şi activitǎţile prevǎzute de Legea nr. 36/1995, Legea
notarilor publici și a activității notariale și de legislația conexă, atât persoanelor fizice cât şi celor juridice, în cadrul unui program de lucru generos şi flexibil în funcţie de nevoile clienţilor.

Astfel, actul notarial încheiat:

  • vǎ asigurǎ legalitatea convenţiei fǎcute
  • are valoare probantǎ în caz de litigiu
  • vǎ ocroteşte drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale la care se referǎ
  • vǎ conferǎ dreptul de a vǎ recupera sumele ce vi se datoreazǎ printr-o
    procedurǎ simplificatǎ de executare silitǎ
  • vǎ asigurǎ recunoaşterea de cǎtre autoritǎţile statului a drepturilor
    dobândite
Layer

Cu o experiență de 25 de ani, notarii noștri vă stau la dispoziție.

În cadrul biroului veţi beneficia de sprijinul unor profesionişti pregǎtiţi pentru
întâmpinarea oricǎror solicitǎri și rezolvarea acestora în cel mai scurt timp
posibil.

Membrii SPN Equitas și-au dobândit calitatea de notar public astfel:

noiembrie 1995

Popescu Viorica

noiembrie 1995

Sandu Aurelian Viorel

mai 2012

Popescu Delia Elena

septembrie 2014

Popescu Simona Lucia & Sandu Octavian Andrei

Acte și servicii instrumentate

În ultimii 10 ani, SPN Equitas a instrumentat peste 183000 acte și servicii la solicitarea clienților, persoane fizice și juridice.

Acte și servicii instrumentate în ultimii 10 ani la solicitarea clienților, persoane fizice și juridice

Acte și servicii instrumentate în perioada 2009-2013 la solicitarea clienților, persoane fizice și juridice

Acte și servicii instrumentate în perioada 2014-2019 la solicitarea clienților, persoane fizice și juridice

De 25 de ani suntem preocupați de perfecționarea pregătirii profesionale prin participarea la simpozioane