Servicii

Societatea Profesionalǎ Notarialǎ „Equitas” oferă servicii de traduceri, având traducători autorizați în cadrul biroului, din și în limba engleză, franceză, italiană, colaborând cu traducători autorizați de Ministerul Justiției.
Societatea Profesionalǎ Notarialǎ „Equitas” este autorizată ca agent pentru operațiuni în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.
Societatea Profesionalǎ Notarialǎ „Equitas” este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului - Serviciul online InfoCert în vederea obținerii certificatelor constatatoare de firmă sau raport de furnizare informații.
Conform legii nr.36/1995, Societatea Profesională Notarială Equitas vă oferă următoarele servicii:
Redactarea înscrisurilor cu conținut juridic, la solicitarea părților
Autentificarea înscrisurilor
Procedura succesorală notarială
Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege
Legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum și a sigiliilor
Darea de dată certă înscrisurilor
Actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor
Legalizarea copiilor de pe înscrisuri
Efectuarea și legalizarea traducerilor
Eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit
Activități fiduciare, în condițiile legi
Numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special
Înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat
Certificarea etapelor procedurale ale licitațiilor și/sau ale rezultatelor acestora
Procedura divorțului, în condițiile legii
Emiterea certificatului european de divorț
Lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moștenitorilor
Emiterea titlurilor executorii notariale
Orice alte operațiuni prevăzute de lege
Alte consultații juridice în materie notarială decât cele privind conținutul actelor pe care le îndeplinesc
Participarea în calitate de specialiști desemnați de părți, la pregătirea și întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial
Servicii de traduceri, având traducători autorizați în cadrul biroului, din și în limba engleză, franceză, italiană, colaborând cu traducători autorizați de Ministerul Justiției